[Early Printing - Aldine Press] [Greek Classics - Poetry] [Greek Mythology] [Gems & Stones] [Natural Magic]

Μουσαίου Ποιημάτιον, τά καθ' Ἡρώ καί Λέανδρον.

Ὀρφέως Ἀργοναυτικά. Τοῦ αὐτοῦ ὕμνοι. Ὁρφεύς περί λίθων


MUSAEUS Opusculum de Herone et Leandro.

ORPHEUS Argonautica. Hymni. De Lapidibus.

Venice: in the house of Aldus and Andrea Torresano, November 1517.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Incunabula - Venice] [History of Italy - Florence] [Renaissance Humanism] [Dante - Biographies]

Leonardo Bruni
Historia del Popolo Fiorentino
[Historiae Florentini populi (in Italian), transl. by Donato Acciaiuoli]

Venice: Jacobus Rubeus, 12 February 1476.

SOLD


View complete description >>

[Philosophy - Platonism & Neoplatonism]

PLOTINUS
Operum philosophicorum omnium libri LIV in sex Enneades distributi ex antiquiss[imorum] codicum fide nunc primum Graece editi, cum Latina Marsilii Ficini interpretatione & commentatione

Basel: Pietro Perna, 1580.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing in English] [Rhetoric - Vernacular - English] [Shakespeare’s influences]

Sir Thomas Wilson
The Arte of Rhetorike,
for the Use of all Suche as are Studious of Eloquence,
Sette forthe in Englishe

London: John Kingston, 1567.

SOLD


View complete description >>


[Annotated by Albrecht Von Haller]

Bartholomaeus Eustachius
Tabulae Anatomicae.

Amsterdam, printed by R. and G. Wetstein, 1722.

SOLD


View complete description >>


[Renaissance Humanism - Italy] [Bible - Genesis - Exegesis] [Philosophy] [Astrology]

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA
Omnia Opera.

Venice: Guglielmo da Fontaneto, 22 March 1519.

SOLD


View complete description >>

[Early Illustrated Books - 16th century] [Occult & Paranormal] [History of Science] [Monsters]


CONRAD LYCOSTHENES

Prodigiorum ac ostentorum chronicon.

Basel: Heinrich Petri, August 1557.

SOLD


View complete description >>


Roberto Caracciolo

Spechio de la Fede Vulgare.

Printed in Venice by Piero de Quarengi, 1517.

SOLD


View complete description >>

[Incunabula - Lyons] [Latin Classics] [Philosophy - Stoicism] [Ethics] [Early Book Illustrations]


Marcus Tullius Cicero,
De officiis (Comm: Petrus Marsus);
[WITH]
Laelius, sive de amicitia;
Cato maior, sive de senectute;
Paradoxa Stoicorum cum interpretibus suis

[Lyons, Jean Du Pré (printer of Lyons), ca. 1494].

SOLD


View complete description >>

[Early Illustrated Books] [Incunabula - Basel] [Christian Eschatology and Apocalyptic literature] [Christianity and Islam in Middle Ages]


[The Apocalypse of Pseudo-Methodius]

St. Methodius, Revelationes divinae a sanctis angelis factae. (With) Wolfgang Aytinger. Tractatus super Methodium. (Edited by Sebastian Brant.)

Basel: Michael Furter, 14 February 1500.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - post-Incunabula - Paris - Henri Estienne] [History - Ancient and Medieval - Chronicles] [Early Americana]


EUSEBIUS CAESARIENSIS

CHRONICON
Quod Hieronymus [...] Latinu[m] facere curauit, & vsq[ue] in Valentem Cæsare[m] Romano adiecit eloquio ; ad quem & Prosper & Matth[a]eus Palmerius, & Matthias Palmerius, demum & Ioannes Multiuallis complura qu[a]e ad h[a]ec usq[ue] tempora subsecuta su[n]t adiecere.

Paris: Henri Estienne, 1512.

SOLD


View complete description >>

[Early Exploration & Travel] [Early Americana]


[Johannes Huttich, compiler]

Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum
(With a preface by Simon Grynaeus, and an introductory essay by Sebastian Münster.)

Basel: Johann Herwagen, March 1532.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Incunabula - Germany - Reutlingen] [Roman Catholic Church - Liturgy] [Christian Theology] [Holy Sacraments - Mass]


Nicolaus Stor

Expositio officii missae

Reutlingen (Southern Germany): Johann Otmar, ca. 1481.

SOLD


View complete description >>

[Calligraphy and Penmanship - Renaissance] [Ciphers and Rebuses] [Early Women Printers]


Giovanni Battista Palatino

Libro nuovo d'imparare a scrivere
tutte sorte lettere antiche, et moderne di tutte nationi,
con nuove regole, misure et essempi.
Con un breve, et utile trattato de le cifre.

Rome: Girolama de Cartolari, May 1544.

SOLD


View complete description >>

[Early Illustrated Books] [History of Science] [Geometry and Art - Perspective] [Polyhedra and Platonic Solids] [Architecture] [History of Photography - Camera Obscura] [Optics and Optical Illusions] [History of Theater - Scenography] [Proportions of Human Body] [Instruments for Drawing and Measuring]


DANIELE BARBARO

La Pratica della Perspettiva


Venice: Camillo & Rutilio Borgominieri, 1569.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Incunabula - Nuremberg] [Illuminated]


ST. JEROME (ATTRIBUTED TO)

Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum. [WITH] De laude et effectu virtutum. [AND] Pseudo-Macarius: Epistola ad monachos


SOLD


View complete description >>

[Incunabula]


Alain de Lille

De maximis theologi[a]e
[Regulae caelestis iuris]


[Basel: Jakob Wolff, not after 1492.] FIRST EDITION.

SOLD


View complete description >>

[Occult & Esoterica - Alchemy] [Early Woodcut Book Illustration - Italy]


NAZARI, GIOVANNI BATTISTA

Della tramutatione metallica sogni tre …


Brescia: Francesco & Pietro Maria Marchetti, 1572.

SOLD


View complete description >>

[Incunabula] [Aldine Press] [Greek Classics] [Early Astronomy & Astrology]


ARATUS. Phaenomena (in Greek and Latin),
with THEON. Commentaria in Aratum (in Greek).
ps.-PROCLUS. Sphaera (in Greek, and Latin tr. by Thomas Linacre


Venice: Aldus Manutius, October 1499.

SOLD


View complete description >>

[Aldine Press] [Italian Poetry]


Il Petrarca.
[Francesco Petrarca: Opere volgari]

Venice: heirs of Aldo Manuzio (i.e. Paolo Manuzio), 1546.

SOLD


View complete description >>

[New Testament in Greek]

Τῆς Καινῆς Διαθήκης ἅπαντα

Novum Testamentum ex bibliotheca regia

Paris: Robert Estienne, 7 November 1546.

SOLD


View complete description >>

[Early printing - Incunabula - Germany] [Early Medieval Science] [Medieval encyclopedias - Theology - Philosophy - Medicine - Astronomy - Chronology - Zoology - Botany - Geography - Mineralogy] [Medieval Lore]


Bartholomaeus Anglicus

De proprietatibus rerum

Heidelberg: 'Printer of Lindelbach' (i.e. Heinrich Knoblochtzer), 21 May 1488.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Basel] [Early Hebrew typography] [Holy Bible - Old Testament - Hebrew text & Latin translation]
[Humanist Biblical Scholarship] [Judaica & Hebraica]


מקדש וי עשרים וארבע ספרי המכתב הקרוש

Hebraica biblia, latina planeq[ue] nova Sebast. Munsteri tra[ns]latione.

Basel: Michael Isingrin and Heinrich Petri, 1546.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Incunabula - Cologne]


Publius Vergilius Maro

Georgica (with commentary by Hermannus Torrentinus)
[bound with]
Opuscula

Cologne: Heinrich Quentel, 1499.

SOLD


View complete description >>

[Aldine Press]


[POETAE CHRISTIANI VETERES - II]

SEDULIUS : Mirabilium divinorum libri quatuor carmine heroico.
JUVENCUS. De Evangelica historia.
ARATOR: Historiae Apostolicae.
PROBA FALCONIA: Cento ex Virgilio de novo et verteri testamento.
SULPICIUS SEVERUS: De vita et miraculis S. Martini.
[EMPRESS EUDOCIA?] Homerocentra, hoc est centones ex Homero.
etc.

Venice, Aldus Manutius, January 1501 [Dedication dated June 1502].

SOLD


View complete description >>

[Early printing - Aldine Press] [Italian Renaissance Humanism] [Neo-Latin Poetry] [Astrology]


GIOVANNI GIOVIANO PONTANO
Opera.

Venice: Aldus Manutius, 1505.
(First colophon dated May 1505, second colophon - August 1505.)

SOLD


View complete description >>

[Greek Classics]


Lucian of Samosata
Deorum dialogi numero 70.

Strasbourg, Johann Schott, 1515.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Incunabula - Milan] [Early Book Illustrations] [Music Theory - Renaissance] [Pythagoras]


Franchinus Gafurius

Theorica Musicae

[With Carmen by Lancino Curti]

Milan: Filippo Mantegazza for Giovan Pietro da Lomazzo, 15 December 1492.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Basel] [Early Women Authors] [Reformation]


Olympia Fulvia Morata


Opera omnia.
(Edited by Celio Secondo Curione, with his own contributions.)
[...]

Basel: Petrus Perna, 1580.

SOLD


View complete description >>

[Occult & Esoterica] [Alchemy] [Rosicrucianism] [Kabbalah]


Heinrich Khunrath

AMPHITHEATRUM SAPIENTIAE AETERNAE, SOLIUS VERAE,
CHRISTIANO-KABALISTICUM, DIVINO-MAGICUM, NEC NON PHYSICO-CHYMICUM
[...]

Hanau: Wilhelm Anton, 1609.

SOLD


View complete description >>

[Philosophy - Plato and Neoplatonism] [Renaissance Humanism - Italy - Florence]
[Occult and Esoterica - Hermeticism, Astrology]


Marsilio Ficino

Opera, & quae hactenus extitêre, & quae in lucem nunc primúm prodiêre omnia
[...]
Una cum Gnomologia, hoc est sententiarum ex iisdem operibus collectarum farragine copiosissima

[bound with]

Adam Henricpetri

Sententiae pulcherrimae cum multarum rerum definitionibus: ex Marsilij Ficini florentini

Basel: Heinrich Petri, March 1576.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Incunabula - Venice] [Early Woodcut Book Illustrations] [Mythology - Greek & Roman] [Star Atlases] [Constellations] [Astronomy - Ptolemaic]


Gaius Julius Hyginus

Poeticon Astronomicon

Venice: Thomas de Blavis, de Alexandria, 7 June 1488.

SOLD


View complete description >>

[Incunabula - Nuremberg] [Occult & Paranormal - Ghosts, Poltergeist] [Spiritualism]


JACOBUS DE CLUSA (aka Jacob of Jüterbogk)

De animabus exutis a corporibus, sive De apparitionibus et receptaculis animarum.

Nuremberg: Georg Stuchs, ca. 1497.

SOLD


View complete description >>

[Incunabula] [Latin Classics - Poetry] [Early Book Illustrations - Woodcuts - 15th-century - Alsace]


Quintus Horatius Flaccus (Horace)

Opera cum quibusdam annotationibus, imaginibusque pulcherrimis aptisque ad Odarum concentus et sententias (ed. by Jacobus Locher; with comment. by Nicolaus Perottus)

Strasbourg: Johann (Reinhard) Grüninger, 12 March 1498.

SOLD


View complete description >>

[Incunabula] [Patristic writings] [Syriac Orthodox Church]


St Ephrem the Syrian

Sermones

Florence: Antonio di Bartolommeo Miscomini, 23 August 1481.

SOLD


View complete description >>

[Alchemy]


Salomon Trismosin [also Paracelsus, Bartholomaus Korndorffer, et al]

Aureum vellus, oder Guldin Schatz und Kunstkammer.
[Splendor Solis]

Rorschach (Switzerland): 'in des F. Gottshausz S. Gallen Reichshoff' [by [Georg Straub]], 1598.

SOLD


View complete description >>

[Early Printing - Parma - Incunabula] [Latin Classics - Epic Poetry] [History of Rome - Caesar's Civil War]MARCUS ANNAEUS LUCANUS (Lucan)

Pharsalia (De Bello Civili)

Parma: Deiphoebus de Oliveriis, 22 May 1483.

SOLDView complete description >>

[Early Printing - Post-incunabula - France] [Early Illustrated Books - Guillaume Le Roy] [French Monarchy]Giovanni Lodovico Vivaldi

Opus regale


Lyon: [by Jean de Vingle for] Etienne Gueynard, 7 August 1512.

SOLDView complete description >>

[Early illustrated books - Bible - Old Testament]


Hans Holbein

Icones historiarum veteris testamenti

Lyons: Jean Frellon, 1547.

SOLDView complete description >>

[Early English and Scottish Literature - Poetry - Renaissance] [Early Printing in England] [Early English Illustrated Books]


Sir David Lindsay

[The Monarche, and other poetical works] A Dialogue betweene Experience and a Courtier,
of the miserable estate of the worlde, first compiled in the Schottishe tongue
[...]
nowe newly corrected, and made perfit Englishe
[...]
Hereunto are anexid certaine other pithy posys [sic!] of woorkes
[...]

London, Thomas Purfoote [for] William Pickering, 1566.

SOLDView complete description >>

[Early Printing - Germany - Wittenberg] [Holy Bible - New Testament - Epistle to the Romans - Exegesis and Commentary] [History of the Reformation]


PHILIPP MELANCHTON

Dispositio orationis, in epistola Pauli ad Romanos

Wittenberg, by Josef Klug, [February] 1530.

SOLDView complete description >>

[History of Italy] [Renaissance Bindings - French 'entrelac' bindings]


Francesco Guicciardini,

L'histoire d'Italie [Storia d'Italia, in French]

Paris, Jacques Kerver, 1568.

SOLDView complete description >>

[Philosophy - Presocratic] [Greek Clasics] [Greek Imprints - Estienne Press]Henri Estienne (ed.)
[Empedocles, Xenophanes, Parmenides, Heraclitus, Democritus, Pythagoras, et al]

Poesis philosophica, vel saltem, reliquiae poesis philosophicae.

[Geneva:] Henri Estienne, 1573.

SOLDView complete description >>

[Architecture - French Renaissance] [16th-century Illustrated Books - France]Philibert De l'Orme

Le Premier Tome de l'Architecture

Paris: Fédéric Morel, 1567.

SOLDView complete description >>

[Early Printing - Post-Incunabula - Strasbourg] [Latin & Greek Classics] [Humanist Philology] [Sayings and Proverbs - Latin & Greek]Desiderius Erasmus

Collectanea adagiorum veterum

Strasbourg: Matthias Schürer, July 1510.

SOLDView complete description >>

[Incunabula] [Occult and Esoterica - Witchcraft and Demonology]


Johannes Nider

Formicarius

Augsburg: Anton Sorg, ca. 1484.
Third edition.

SOLDView complete description >>

[Renaissance Humanism] [Neo-Latin literature] [Satire]


ERASMUS (DESIDERIUS)

Moriae Encomium [...] una cum aliis aliquot libellis, no[n] minus eruditis quam amoenis
["In Praise of Folly" (Latin)]

Basle: Johannes Froben, [July] 1522.

SOLDView complete description >>

[Occult - Alchemy] [Mysticism - Hermeticism] [Emblem Books]


MICHAEL MAIER

[Atalanta fugiens]
Secretioris naturae secretorum scrutinium chymicum
[...]

Frankfurt: Johann Philipp Andreae for Georg Heinrich Oehrling, 1687.
Second Edition.

SOLDView complete description >>

[Aldine Imprints] [Greek Classics] [Psychology - Interpretation of Dreams]


ARTEMIDORUS DALDIANUS
De Somniorum Interpretatione Libri Quinque [Graece]


[with]

SYNESIUS OF CYRENE
De insomniis [Graece]

Venice: Aldine Press, August 1518. FIRST EDITION.

SOLDView complete description >>

[Numerology and Number Symbolism]


Pietro Bongo

Numerorum Mysteria.
Opus maximarum rerum doctrina, et copia refertum, in quo mirus in primis idemq[ue] perpetuus arithmeticae pythagoricae [...]

[with]

Appendix ad ea qvae de Nvmerorvm mysteriis egit

Bergamo: Comino Ventura, 1599.

SOLDView complete description >>